Čakrt a kol.: Metódy a postupy elektrochemickej analýzy 1     (zip)  
  Kveta Markusova: Elektrochemické metódy     (zip)