Služby.

Internetovské stránky www.elektrochemie.cz a www.elektrochemia.sk sú určené predovšetkým na zlepšenie informovanosti a zlepšenie komunikácie medzi pracovníkmi zaoberajúcimi sa elektrochémiou. Budeme sa snažiť uverejňovať recenzované aj nerecenzované publikácie z oblasti elektrochémie v plnom rozsahu, ak nám to dovolia autori. Autori príspevkov musia uviesť svoju kontaktnú adresu a majú právo v rámci stránok "elektrochémie" uverejniť svoju osobnú internetovskú stránku s obsahom podľa ich výberu. Na osobnej stránke autorov privítame údaje o ich práci. Ďalšie osobné údaje sú nepovinné. Za obsah stránky zodpovedajú autori a príspevky nesmú byť v rozpore so zákonmi Českej republiky, Slovenskej republiky a v rozpore so všeobecnými etickými pravidlami. Na nerenzované príspevky si vyhradzujeme právo vyžiadať recenziu.
Ako platené služby poskytujeme informácie o konferenciách, seminároch a stretnutiach a propagačné stránky v časti komerčné informácie. Cena platených služieb je podľa dohody, v prípade sponzorstva zdarma. Za obsah a správnosť platených informácií zodpovedajú autori.